اگر چربی خون دارید

💢بهتر است مصرف تخم مرغ در طول دوره درمان، به هفته ای یک عدد و آن هم ترجیحا بصورت آب پز محدود شود

💢ورزش کنید: چربی بد خون را کاهش و چربی های مفید را نیز افزایش میدهد.