برای جلوگیری از مشکلات مربوط به کیسه صفرا از مصرف این مواد اجتناب کنید

لبنیات پرچرب
🔸گوشت‌های چرب
🔸غذاهای سرخ شده
🔸نوشیدنی‌های گازدار
🔸غذاهای تصـفیه شده
🔸غذاهای بسیار اسیدی