🔸تند غذا خوردن، سیر شدن، پرخوری کردن، چند غذا را با هم خوردن و خوردن غذا با فاصله کم از خواب می‌تواند باعث تشدید علائم بیماری رفلاکس معده شود.

🔸نوشیدن مقادیر زیاد چای مخصوصا در فواصل نزدیک به غذا همچنین مصرف زیاد قهوه می‌تواند منجر به رفلاکس معده شود.

🔸اگر بیش از دو تا سه بار در هفته این اتفاق برای افراد می‌افتد و بهبود پیدا نمی‌کنند باید به پزشک مراجعه کرد.