استرس : استرس چیزی هست که هر کس در دنیای امروز ممکن است بارها و بارها آنرا تجربه کند اما اگر کسی بیش از حد استرس و ناراحتی های روحی داشاه باشد یکی از علایم آن از دست دادن موها و ریزش آنهاست

بیماریهای اتوایمیون : بیماریهای اتوایمیونی مثل آلوپسیا و یا برص می توانند باعث سفید شدن موها شوند

بیماریهای تیرویید : هم کمکاری و هم پرکاری تیرویید می توانند باعث سفید شدن موها شوند

سیگار کشیدن : در یک مسالعه متوجه شدن ارتباطی بین سیگار کشیدن و سفید شدن موها از قبل از 30 سالگی وجود داره


کمبود ویتامین b12 : در یک کمخونی بنام کمخونی پرنیسیوز کمبود این ویتامین بطور جدی دیده میشه. این ویتامین نقش مهمی در سلامت موها دارد