به دلیل اینکه در شرایط فعلی امکان کنترل آواتور کاربران وجود ندارد کاربران اجازه استفاده از آواتور شخصی را ندارند . کاربران می توانند از آواتور های پیش فرض پیشنهادی استفاده کنند


در شرایط فعلی فقط مدیران انجمن های سایت ایران سلامت حق استفاده ازمحل امضاء را دارند.برای کاربران عادی فعلا این امکان میسر نیست.