سکته مغزی و تشکیل لخته در عروق به علت مصرف نابجای قرص های جلوگیری از بارداری. باورکردنی نیست اما حقیقت دارد. شیوع سکته های مغزی و قلبی و تشکیل لخته در عروق در خانم های جوان اغلب به علت مصرف قرص های ضد بارداری است.در شرایط خاصی تشکیل لخته در عروق در مصرف کنندگان قرص های جلوگیری بالا می رود. سن بالای 35 سال مصرف قرص در بارداری و 6 هفته اول زایمان سابقه شخصی و خانوادگی تشکیل لخته چاقی و سابقه جراحی اخیر داشتن داشتن بیماریهای اختلال انعقادی و کم تحرکی و مسافرت طولانی داشتن از جمله ریسک فاکتور ها هستند. هر گز بدون مشورت پزشک از قرص های جلوگیری از بارداری استفاده نکنید