نتيجه يك تحقيق درباره تاثير سقط خودبه‌‌خودی بر روابط زن و شوهر


زوج‌هایی که دچار سقط خود به خودی یا مرده‌زایی شده‌اند، نسبت به زوج‌هایی که بارداری آنها به تولد یک نوزاد انجامیده است، حتی سال‌ها بعد ممکن است دچار اختلافات زناشویی و طلاق شوند.يك بررسی جدید، در موارد سقط خودبه‌خودی یا خاتمه یافتن بارداری قبل از هفته بیستم، نسبت به زوج‌هایی که بارداری موفق داشته‌اند احتمال متارکه زوجین تا 22 درصد افزایش پیدا می‌کند؛ احتمال جدا شدن زوجین در فاصله بین 18 ماه تا 3 سال پس از سقط خودبه‌خودی به حداکثر می‌رسد، و و بعد از آن به حد عادی باز می‌‌گردد.
این بررسی نشان داد در موارد مرده‌‌زایی - خاتمه یافتن بارداری در 20 هفتگی یا پس از آن - خطر متارکه یا طلاق- حتی تا 10 سال پس از این واقعه تا 40 درصد افزایش پیدا می‌کند.
دکتر کاتلین گولد، استادیار بخش پزشکی خانواده و زنان و زایمان در دانشگاه میشیگان که سرپرست این پژوهش بوده است، می‌گوید: "یافته‌هایی که ما به دست آورده‌ایم، این لحاظ بسیار شگفت‌آور بود که سقط خودبه‌خودی چه اثر قوی و طولانی مدتی بر روابط زن و شوهر می‌تواند داشته باشد."
ماخذ: روزنامه همشهری