ماسک صورت با جوانه گندم و جوانه جو

ساخت ماسک صورت با مواد طبیعی یکی ازبهترین راه ها برای ساخت ماسک هایی با قدرت فراوان می باشد.
یکی از ویژگی های یک ماسک صورت ایده آل این است که ویتامین های لازم را دارا باشد. مخصوصأ ویتامین ای و ویتامین های ب را داشته باشد. ترکیب جوانه گندم و جو یکی ازترکیبات بسیارموثربرای ساخت ماسک صورت می باشد. حتمأ باید خودتان جوانه گندم و جوانه جو را تهیه کنید و جوانه ای که ازبیرون تهیه می شود کیفیت لازم را ندارد.

برای تهیه ماسک جوانه گندم و جو:
مقداری جوانه گندم و مقداری جوانه جو را با مقداری شیرمخلوط کرده تا به صورت خمیرنرمی دربیاید و به صورت بمالید. این ماسک حدودأ بین 15 الی 20 دقیقه روی پوست صورت بماند.
این ماسک صورت پوست را سفید می کند و این قابلیت را دارد که لک صورت را ازبین ببرد.
حتمأ ماسک صورت باید ازمواد تازه و طبیعی تهیه شود به هیچ عنوان ازمواد شیمیایی درتهیه ماسک صورت استفاده نکنید.