ایمنی درمانی با انتی بادی
دکتر فریبرز مکاریان [ فوق تخصص آنکولوژی ]


ایمنی درمانی با انتی بادی ( Trastuzumab Herceptin )
هرسپتین یك انتی بادی منوكلونال می باشد كه به یك پروتئین محرک رشد موسوم به HER2/neu كه به مقدار كم در سطح سلولهای نرمال پستان و در سطح اكثر سلولهای كانسری قراردارد متصل شده و اثرتحریكی آنرا روی رشد مها ر كرده و از طرفی سیستم ایمنی را برای مهار كانسر تحریك میكند . حدود ثلث بیماران با كانسر پستان مقادیر بالائی از این پروتئین در سطح سلول های خود داشته و تومور پستان این بیماران تمایل به رشد تهاجمی تر دارند .

این دارو در بعضی از بیماران مبتلا به كانسر پستان كه بعد از شیمی درمانی یا ضمن شیمی درمانی كانسر متاستاز داده را كنترل کرده است.مصرف همزمان هرسپتین با شیمی درمانی موثرتر از كموتراپی تنها بوده است . مصرف تنها یا به همراه شیمی درمانی مانند تاكسول ، سبب كوچك شدن كانسرشده و به افزایش طول عمر بیمار كمك میكند .

این دارو را هم به عنوان درمان کمکی ( ادجوانت ) و هم هر گاه شیمی درمانی یا هورمون درمانی معمول اثر نكند به كار میبرند ، اما در مطالعات اخیر مشخص شده اضافه كردن آن به كورس اول كموتراپی در بیمارانی که درصد بالایی از HER2/NEU برروی سلولهای کانسری دارند طول عمر را بیشتر میكند و بروز عود را كمتر كرده است.
در مقایسه با داروهای كموتراپی ، عوارض هرسپتین كمتر است.و ندرتا سبب تب و لرز ، ضعف ، تهوع ، استفراغ و سرفه ، اسهال و سردرد میگردد . در عده ای از بیماران نیز عوارض قلبی ایجاد كرده است .

درمانهای آزمایشی بالینی ( Clinical Trial ) :
درمانهای جدید و با نتایج امیدوار كننده در دست اجرا است كه آ نها را روی افراد داوطلب اجراكرده و به آنها آزمونهای بالینی میگویند . آزمون بالینی تنها هنگامی اجازه اجرا روی بیمار دارد كه دلایل قاطع برای احتمال اثر دارو وجود داشته باشد .
سه مرحله در یك آزمون بالینی وجود دارد كه قبل از تجویز برای انسان باید انجام شود و سپس سازمان دارو و غذا اجازه مصرف برای انسان را صادر می كند.
هدف فاز اول بررسی برروی پیدا كردن بهترین راه تجویز دارو و دوز ایمن این درمان جدید است . پزشكان بیماران را جهت هر گونه عارضه دارو دقیقا تحت نظر میگیرند . زیرا هرچند دارو قبلا در آزمایشگاه بررسی شده و روی حیوانات آزمایشگاهی تست شده ولی عوارض روی انسان قابل پیش بینی نیست.

در فاز دوم بررسی درمان بعد از آنكه ایمن بودن دارو اثبات شد ، موثر بودن داروی جدید بررسی میشود . بیماران را دقیقا جهت بررسی تاثیر دارو با آزمایش روی محلهای اولیه درگیری تحت نظر قرار میدهند. در این مرحله علاوه بر اثر داروی جدید هر گونه عارضه احتمالی بررسی و ثبت میشود .
آزمونهای مرحله سوم نیاز به بررسی تعداد زیاد بیمار برای نتیجه گیری صحیح دارد . در بعضی از بررسی ها تا هزاران بیمار بررسی میشوند . یك گروه از بیماران درمان استاندارد ( كه همه قبول دارند ) را دریافت كرده و با گروهی كه داروی آزمایشی را دریافت می كنند مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.

به آن گروه از بیماران كه درمان استاندارد را دریافت میكنند گروه كنترل گویند.و گروه تحت درمان جدید را به عنوان گروه مورد مطالعه نام داده و این دو گروه با هم مقایسه شده و اثرات آنها روی طول عمر مقایسه میكنند . تمام بیماران از نظر بروز عوارض دقیقا پیگیری شده و در صورت بروز عوارض خیلی شدید درمان جدید قطع می شود.

در هر مرحله بیماران باید به طور کامل از آزمایشی بودن دارو آگاه شده و فرم رضایت نامه را امضاء کند.
هیچ داروی جدید ( چه شیمیایی و چه گیاهی و سنتی ) نباید بدون گذراندن مراحل فوق در بیماران مصرف شود.

drmokarian.ir