مجازات سنگین برای مدعی نیروی ماوراء طبیعی / شکایت دختران به اتهام آزار و اذیت

مهر نوشت:

مردی که متهم است در پوشش رفع مشکلات دختران جوان، آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری به زندان، تبعید و شلاق محکوم شد.
بر اساس شکایت شاکیان، این مرد متهم است با راه اندازی یک موسسه فرهنگی و به بهانه رفع مشکلات روحی و روانی دختران آنها را فریب داده و مورد آزار و اذیت قرار می داد.
رسیدگی به این پرونده در پی شکایت چند دختر جوان در دستور کار پلیس کرج قرار گرفت. ماموران در ادامه این مرد را در موسسه اش در شهرک وحدت کرج دستگیر کردند.
در ادامه پرونده برای رسیدگی به شعبه 80 دادگاه کیفری فرستاده شد.
در جلسه محاکمه یکی از شاکیان گفت : مدتی بود دچار مشکل روحی و جسمی شده بود. متهم مدعی بود از طریق هیپنوتیز می تواند مشکلم را حل کند. به همین خاطر قبول کردم مرا هیپنوتیز کند. وقتی به حالت عادی برگشتم متوجه شدم او مرا مورد آزار و اذیت قرار داده است.
متهم نیز در جلسه دادگاه منکر تمام اتهاماتش شد و گفت: شاکیان به خاطر دشمنی با من این ادعا را مطرح کرده اند.
قضات شعبه 80 دادگاه کیفری پس از محاکمه متهم را به اعدام محکوم کردند. با اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بازگرداندند.
این بار پرونده برای محاکمه به شعبه 79 دادگاه کیفری فرستاده شد که قضات دادگاه تاکنون چهار جلسه محاکمه را برگزار کرده اند. در حالی که شاکیان همچنان مدعی هستند که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند متهم تمام اتهامات را رد می کند و ادعاهای شاکیان را دروغ می داند.
چندی قبل جلسه دادگاه با حضور متهم ، شاکیان و شاهدان پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران تهران برگزار شد.
در این جلسه وکیل یکی از شاکیان پرونده به طرح شکایت پرداخت و گفت : این موسسه به صورت غیر مجاز فعالیت می کرد و در آن کارهای غیرقانونی صورت می گرفت.
در ادامه دو تن از شاهدان معرفی شده از سوی شاکی در جایگاه حاضر شدند. متهم نیز تمام اتهامات را رد کرد.
قاضی محمدی کشکولی رئیس دادگاه ختم این جلسه را اعلام کرد و برای تصمیم گیری با قضات مستشار وارد شور شدند. قضات دادگاه پس از بررسی پرونده متهم را به 9 سال زندان، سه سال تبعید و تحمل شلاق محکوم کردند.

مجازات سنگین برای مدعی نیروی ماوراء طبیعی / شکایت دختران به اتهام آزار و اذیت

http://forum.iransalamat.com/%D9%87%...-%D8%9F-50596/


هیپنوتیزم درمانی