تلفن همراه كودكان را پيش فعال مي كند

هنوز هم در مورد اینکه حرف زدن با تلفن همراه دارد یا نه تردید وجود دارد، اما محققان در بررسی های خودشان دارند اگر تلفن همراه برای دیگر افراد خطر نداشته باشد برای مادران باردار و جنین شان درد سرساز است.

نقل از ساینس دیلی پرتوهای تلفن همراه در طول دوره بارداری بر مغز جنین اثر می گذارد و می تواند موجب پیش فعالی کودکان شود.
بررسی ها نشان می دهند؛ فرزندانی که مادرشان در دوره ی بارداری بیشتر در معرض تلفن همراه های روشن قرار می گیرند کم حافظه تر و پیش فعال ترند.
گفتنی است: چنین بچه هایی زیاد مراقب محیط اطرافشان نیستند و ممکن است در بزرگسالی با خطراتی مواجه شوند.
پس اگر نمی خواهید فرزندتان به این مشکلات دچار شود حداقل در طول 9 ماهه ی دوران بارداری کم تر از تلفن همراه استفاده کنید.