زنانی که از زایمان می‌‌ترسند، زایمان طولانی‌تری دارند

همشهری آنلاین:

یک بررسی جدید در نروژ نشان می‌دهد در زنانی که از زایمان می‌ترسند، زایمان 47 دقیقه طولانی‌تر می‌شود.

به گزارش لایو ساینس این بررسی که بر روی بیش از 2000 زن انجام شد، یکی از اولین پژوهش‌هایی است که بر روی رابطه میان ترس از زایمان و مدت زایمان انجام شده است. البته پژوهشگران می‌گویند هنوز خیلی زود است که درباره این یافته‌ها اظهار نظر قطعی کرد.

به طور کلی زایمان طولانی‌تر نامطلوب است، زیرا علاوه افزایش ناراحتی زن، نیاز به مداخلاتی مانند استفاده از فورسپس یا انجام سزارین را افزایش می‌دهد.

دکتر سامانتا سالوسن آدامز، از بیمارستان دانشگاهی آکرشوس در نروژ، سرپرست این تحقیق، می‌گوید:" البته بخش بزرگی از زنان در این بررس که از زایمان می‌ترسیدند، در نهایت به طور موفقی زایمان طبیعی انجام دادند. بنابراین در این موارد نباید سزارین انتخابی را به صورت معمول توصیه کرد."

آدامز و همکارانش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 2206 زن باردار که در فاصله سال‌های 2008 تا 2010 در یک بیمارستان نروژ زایمان کرده بودند، پرداختند. این زنان در هفته 32 بارداری پرسشنامه‌ای را پرکرده بودند، میزان ترس آنان از زایمان را ارزیابی می‌کرد.

حدود 7.5 درصد زنان معیارهای ترس از زایمان را داشتند (دست کم 85 نمره در این پرسشنامه 165 نمره‌ای) .مدت میانگین زایمان برای زنانی که از زایمان می‌ترسیدند، هشت ساعت و برای زنانی که چنین ترسی نداشتند، شش ساعت و 28 دقیقه بود. پس از در نظر گرفتن سایر عوامل موثر بر طول زایمان، مانند بارداری‌های قبلی، استفاده از بیحسی نخاعی و القای زایمان، طول مدت زایمان زنان هراسان از زایمان هنوز 47 دقیقه طولانی‌تر از زنانی بود که چنین هراسی نداشتند.

این بررس همچنین نشان داد که زنان دارای ترس از زایمان با احتمال بیشتری ممکن است نیاز به استفاده از وسائلی مانند فورسپس برای زایمان پیدا کنند یا به طور اورژانس سزارین شوند.

البته در مجموع 93.2 درصد زنانی که از زایمان می‌ترسیدند، در نهایت زایمان طبیعی انجام داده بودند.

به گفته این پژوهشگران اضطراب و ترس ممکن است میزان هورمون‌های کاتکولامینی را افزایش دهد و این هورمون‌ها به نوبه خود ممکن است توانایی رحم برای منقبض شدن را تضعیف کنند.

این پژوهشگران می‌گویند به علاوه عدم ارتباط مناسب میان بیمار و پزشک در هنگام زایمان ممکن است استفاده از مداخلات برای تسهیل زایمان را به تاخیر بیندازد و زایمان را طولانی کند.

به گفته این پژوهشگران مشاوره کردن درباره نگرانی‌های مربوط به بارداری ممکن است مهارت‌های ارتباطی بیمار را بهبود بخشد و اضطراب او را کاهش دهد و به تسهیل زایمان کمک کند.