نگاه متخصص بيماري‌هاي دهان/ دکتر آرش منصوريان/عضو هيات علمي ‌دانشکده دندان‌پزشکي /دانشگاه علوم پزشکي تهران
بارداري، مسواک و خونريزي لثه

خونريزي لثه شکايتي است تقريبا شايع که گاهي خودبه‌خود ايجاد مي‌شود و گاهي با مسواک زدن به وجود مي‌آيد. اولين دليل اين خونريزي‌ها مي‌تواند التهاب لثه (ژنژيويت) باشد...

التهاب لثه يک خانم باردار نشانه اين است که در بهداشت دهان خود کوتاهي کرده و درنتيجه اطراف دندان‌ها باقيمانده‌هاي غذايي جمع شده و به جرم تبديل شده است بنابراين لثه قرمزرنگ مي‌شود و قوام آن کمي ‌نرم خواهد شد. گاهي اين قرمزي فقط در نواحي حاشيه لثه ديده مي‌شود و گاهي در تمام آن و در اين صورت هنگام مسواک زدن خونريزي رخ مي‌دهد. اگر التهاب شديد باشد، حتي لثه خود‌به‌خود خونريزي خواهد داشت. در خانم‌هاي باردار اين مشکل ممکن است شديدتر باشد چون به علت ترشح هورمون‌هاي دوره بارداري، پاسخ لثه به عوامل التهاب‌زا شديدتر است. برخي خانم‌هاي باردار حتي شکايت مي‌کنند که صبح موقعي که از خواب بيدار مي‌شوند، بالش‌شان خوني است. اما درمان کاملا ساده است و با رعايت بهداشت دهان و استفاده از دهانشويه آب و نمک با غلظت پايين (نوک قاشق چايخوري در يک ليوان پر آب) هر 3 روز يک بار، مشکل حل مي‌شود.

بسياري از خانم‌ها در 3 ماهه اول به دليل تهوع و ويار صبحگاهي و ترس از برگرداندن غذا، درست مسواک نمي‌زنند و نخ دندان کشيدن را ناخودآگاه کنار مي‌گذارند و سرسري به آن مي‌پردازند که اين کار باعث ايجاد پلاک دهاني مي‌شود. برخي معتقدند بيماري لثه باعث زايمان زودهنگام مي‌شود اما شواهد و دلايل علمي و مستدلي براي تاييد اين نظريه وجود ندارد. فقط مطالعه‌ها نشان داده كه تعداد خانم‌هايي كه به بيماري لثه مبتلا بودند و زايمان زودرس داشتند، بيشتر است و دليل اصلي آن هم نداشتن تغذيه صحيح است. متخصصان دهان و لثه مي‌گويند افرادي كه به بيماري‌هاي التهاب لثه مبتلا هستند، اشتهاي خود را از دست مي‌دهند و دچار سوء‌تغذيه خواهند شد. آنها براي كاهش اين مشكل پيشنهاد كرده‌اند در دوران بارداري به دليل التهاب لثه‌ها مراقبت از دهان و دندان افزايش يابد و همچنين بهداشت دهان و دندان بيش از پيش رعايت شود.

هفته نامه سلامت