نداشتن تناسب اندام خطر مرگ را افزايش مي‏دهد

ساينس‏ديلي: تناسب اندام بهترين شيوه براي پيشگيري و مديريت بيماري‏هاي مزمن است. رابرت نيوتن، استاد دانشگاه ادينت كوان در اين مورد مي‌گويد: «چاقي فقط نشانه‌اي از زندگي بي‏تحرك و بيماري‏زاست اما نداشتن تناسب اندام چيزي است كه انسان را به كشتن مي‏دهد.» اين پژوهشگر در كنفرانس پزشكي ورزش استراليا گفت: «مبارزه كنوني عليه چاقي در پيشگيري از افزايش ميزان بيماري‏هاي مزمن و هزينه‏هاي مرتبط غيرموثر است. در اين زمينه ورزش موثرترين درمان براي پيشگيري و مديريت بيماري‏هاي مزمن است.» به گفته اين پژوهشگر، خطر مرگ‌ومير افرادي كه وزن مناسب و طبيعي دارند اما تناسب اندام ندارند، حدود 3 برابر آنهايي است كه چاق هستند اما تناسب اندام دارند. نتايج تحقيقات نشان مي‏دهد ورزش مي‏تواند همان نتايج دارويي را در بيماري‏هايي مانند ديابت نوع 2 و سرطان پستان داشته باشد.