دکتر شادي کلاهدوزان

تست تشخيصيKRAS و درمان فردي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال

Medical News Today: شرکت معتبر Roche اعلام کرد که تست cobas KRAS Mutation هم اکنون به‌طور تجاري در اروپا براي استفاده در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در دسترس قرار گرفته است. درواقع تست cobas KRAS Mutation موتاسيون‌ها را در ژن KRAS که ممکن است در بافت سرطان کولورکتال وجود داشته باشد، تشخيص مي‌دهد و مي‌تواند پاسخ هر فرد مبتلا به اين بيماري را به‌طور جداگانه به درمان‌هاي با آنتي‌بادي گيرنده فاکتور رشد آنتي اپيدرمال (EGFR) پيش‌بيني کند...

محققان اين طرح معتقدند که تست مذکور ابزاري جديد و داراي اعتبار فراهم مي‌آورد تا با تشخيص سريع و قابل اعتماد موتاسيون‌هاي KRAS، درمان سرطان کولورکتال براي هر فرد بيماري منحصر به همان شخص باشد و متخصصان انکولوژي نيز راهنماي عملي بهتري براي درمان بيماران داشته باشند و بتوانند براي آنها درمان‌هايي را در نظر بگيرند که بهترين نتيجه را داشته باشند.

موتاسيون‌هاي KRAS در 35 تا 45 درصد سرطان‌هاي کولورکتال رخ مي‌دهد، هرچند نزديک به 60 درصد اين نوع تومورها موتاسيون‌هاي KRAS ندارند و به عنوان «نوع وحشي KRAS» ارجاع داده مي‌شوند.

شرکت Roche مدعي است که تست
cobas KRAS Mutation براي تشخيص موتاسيون‌هاي KRAS با حساسيت بالا طراحي شده‌اند. درواقع اين تست موتاسيون‌ها را در کدون‌هاي 12، 13 و 61 ژن KRAS تشخيص مي‌دهد.

شواهد قوي در درسترس است که وضعيت KRAS بافت توموري سرطان کولورکتال يک بيومارکر پيش‌بيني?کننده مناسب در مورد کارآيي آنتي‌بادي‌هاي مونوکلونالي است که EGFR را هدف قرار مي‌دهند. درمان با اين نوع آنتي‌بادي‌ها در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال که حاوي نوع وحشي KRAS هستند، مفيد است، در حالي‌که در بيماران مبتلا به موتاسيون‌هاي KRAS، بي‌اثر يا حتي مضر است و نبايد در آنها از اين نوع درمان‌ها استفاده کرد.

موسسات بين‌المللي انکولوژي مانند انجمن انکولوژي آمريکا (ASCO)، شبکه ملي جامع سرطان (NCCN) و انجمن انکولوژي پزشکي اروپا (ESMO) پيشنهاد مي‌کنند که تست موتاسيون KRAS براي انتخاب بيماران جهت دريافت درمان با آنتي‌بادي‌هاي ضد EGFR مورد استفاده قرار گيرند. مقامات نظارتي ايالات متحده و اروپا استفاده از اين عوامل درماني را براي بيماران مبتلا به تومورهاي حاوي نوع وحشي KRAS محدود کرده‌اند.

تست cobas KRAS Mutation، يک تست TaqMelt™ و تشخيصي برپايه PCR است که براي تشخيص موتاسيون‌ها در کدون‌هاي 12، 13 و 61 ژن KRAS طراحي شده است و در حال حاضر در کشورهايي که مارک CE را مي‌شناسند، به صورت تجارتي وارد بازار شده است.

اين نکته لازم به ذکر است که اخيرا
cobas 4800 System v1.1 در اروپا و آمريکا مورد تاييد واقع شده و سيستم جديد که cobas 4800 System v2.0 ناميده ميشود، نياز به تاييد از سوي FDA دارد.

salamatiran.com