سیگارکشیدن زنان باردار، با فعال نمودن ژن های معیوب ، شیوع آسم را در نسل سوم تشدید می کند

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است که خطرات ناشی از استعمال سیگار حتی می تواند موجب شیوع آسم در نسل سوم یعنی نوه های خانواده های افراد سیگاری شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، محققان اعلام کردند: زنانی که در دوران بارداری سیگار می کشند نه تنها برای فرزندان بلکه برای نوه ها و نسل های آینده خود نیز مشکلات سلامتی به وجود می آورند.

آنان عنوان کردند که سیگار کشیدن زنان باردار با تغییر ژن ها و تولید ژنهای معیوب موجب افزایش شیوع آسم در نوه های آنان می شود.

آسم یکی از بیماری های مزمن و شایع دوران کودکی است.

پزشکان می گویند هر چند عوامل متعددی وجود دارند که منجر به بروز آسم می شوند اما یکی از مهم ترین و موثرترین این عوامل که البته قابل پیشگیری هم هست، سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری است که خطر ابتلای نوزاد به آسم را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.

به گفته متخصصان، تماس با نیکوتین در دوران بارداری روی رشد ریه های جنین تاثیر می گذارد و نوزاد را مستعد ابتلا به آسم می کند.

کارشناسان مرکز پزشکی دانشگاه کالیفرنیا تاثیر تماس با نیکوتین در دوران بارداری را روی موش های صحرایی ارزیابی کرده و متوجه شدند این فاکتور نه تنها روی بچه موش ها بلکه حتی روی نسل بعدی یعنی بچه های این بچه موش ها نیز تاثیر نامطلوب دارد و موجب افزایش خطر بروز آسم در آنها نیز می شود.

به گفته پزشکان، تماس با دود سیگار روی جنین های پسر و دختر به یک اندازه تاثیر سوء دارد و موجب کاهش فعالیت ریوی آنها می شود.

محققان می گویند مضرات سیگار موجب تضعیف نسل می شود . چنان چه نوه های یک فرد سیگاری برای ابتلا به آسم مستعدتر می شوند.

کارشناسان بر این باورند که آسیب ناشی از سیگار کشیدن زنان در دوران بارداری ژن های بد را فعال می کند و این مساله به نسل بعد منتقل می شود.

در دوران بارداری نیکوتین با تاثیر بر ریه های در حال تکامل جنین ، وی را در معرض ابتلا به آسم در کودکی قرار می دهد.

هر چند این عارضه به خوبی مشخص شده است اما محققان مرکز پزشکی ˈ هاربور یو.سی.ال.ایˈ در کالیفرنیا خواستار بررسی عوارض آن برای نسل های آینده شدند.

محققان با مطالعه بر روی موش ها تاثیر نیکوتین را در دوران بارداری بر کودکان و نسل های بعدی بررسی کردند.

محققان متوجه شدند که قرار گرفتن جنین در معرض نیکوتین در رحم باعث می شود که عملکرد ریه نوزاد کاهش یابد.

این مطالعه همچنین نشان داد که عملکرد ریه نسل بعد نیز کاهش می یابد هر چند که آنها در دوران جنینی در معرض نیکوتین قرار نگرفته باشند.

نتایج این مطالعه نشان داد: سیگار کشیدن در دوران بارداری عملکرد یک ژن مرتبط با تکامل عادی ریه را در هر دو نسل کاهش می دهد.

آسم شایع ترین بیماری مزمن در دوران کودکی است و در حالی که عوامل بسیاری در ابتلا به آسم نقش دارند اما سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری یک خطر قابل پیشگیری در این زمینه است.

نتایج این مطالعه مجله نشریه پزشکی bmc منتشر شده است .