کارآفرینی اینترنت برای زنان در کشورهای عربی


برخلاف تصوری که غرب از زنان عرب دارد، 40 درصد از ابتکارات نوآورانه در کنفرانس عرب نت که در بیروت برگزار شد، را زنان عرب ارائه دادند.

به گزارش استاندارد اتریش، این یک مورد استثنایی نیست. 25 درصد کارمندان برنامه توسعه اوئاسیس 500 اردن را نیز زنان تشکیل می دهند. مای حبیب، بنیانگذار خدمات ترجمه کوردوبا. کوم دوبی، که بسیاری از مترجمان زن برای آن کار می کنند، می گوید که اینترنت به زنان کمک می کند تا کاری ویژه خود را به راه اندازند.

سلوا کدخدا می گوید که اینترنت شرایط لازم را برای کار از خانه هم فراهم می کند و "هوُم آفیس" ها دری، هر چند کوچک، به بازار کار می گشایند.

در عربستان سعودی نیز اینترنت باعث شده تا از ظرفیت زنان به ویژه در بخش اقتصاد خصوصی استفاده شود.

طبق این گزارش، بیشتر زنان شرکت کننده در کنفرانس عرب نت را زنان جوانی تشکیل می دادند که امکان تحصیل در اروپا، ایالات متحده و استرالیا را داشته اند و با زبان انگلیسی آشنایی دارند.