18 هزار دانش‌آموز استثنایی تحت پوشش نیستند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه هنوز 18 هزار دانش‌آموز استثنایی در کشور تحت پوشش این سازمان نیستند، گفت: برنامه‌ریزی کردیم هر سال 2 هزار دانش‌آموز را شناسایی کنیم. نامدار عبداللهیان با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم تمام دانش‌آموزان استثنایی را تحت پوشش آموزش قرار دهیم، اظهار داشت: تعاریف از دانش‌آموز استثنایی در دنیا متفاوت است اما بر اساس تعاریفی که ما از دانش‌آموز استثنایی داریم و استاندارد هم شده است، یک درصد دانش‌آموزان یک جامعه، استثنایی هستند. وی ادامه داد: این دانش‌آموزان به دلایل مشکلات ذهنی، جسمی یا ترکیبی که دارند، نمی‌توانند از محتوای کتب عادی استفاده کنند و لذا ما کتب تحصیلی آنها را متناسب‌سازی کرده و شرایط مناسب با تحصیل‌شان را فراهم می‌کنیم. عبداللهیان با بیان اینکه یک درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان، دانش‌آموز استثنایی هستند، گفت: در حال حاضر 6 دهم درصد این دانش‌آموزان تحت پوشش هستند.

به گزارش وطن امروز ؛ وی به دلایلی که باعث شده است تمام دانش‌آموزان استثنایی تحت پوشش قرار نگیرند، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از دلایل، نوع فرهنگی است که در آن جامعه حاکم است، زیرا برخی حاضر نیستند دانش‌آموزان استثنایی خود را نشان دهند. معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: تا خانواده‌ها با ما همکاری نکنند، نمی‌توانیم تمام دانش‌آموزان استثنایی را تحت پوشش قرار دهیم. وی به فارس گفت: برخی دانش‌آموزان استثنایی در روستا هستند و امکان ایجاد کلاسی تک‌نفره نیست اما می‌توان این دانش‌آموزان را در کنار دانش‌آموزان عادی تحت پوشش قرار داد و بر اساس آموزش‌هایی که به معلم مدرسه عادی می‌دهیم، این دانش‌آموز نیز آموزش ببیند اما برخی خانواده‌ها نمی‌خواهند فرزند استثنایی‌شان در کنار دانش‌آموزان عادی درس بخواند. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهار داشت: در حال حاضر 82 هزار دانش‌آموز استثنایی تحت پوشش هستند که باید این میزان به 100 هزار نفر برسد و ما برنامه‌ریزی کردیم بتوانیم هر سال 2 هزار دانش‌آموز را شناسایی کنیم.