چگونه از كودك خود در برابر خوردني‌هاي آلرژي‌زا مراقبت كنيم؟


اگر كودك شما به بادام زميني يا ساير مغزهاي خشكبار حساسيت دارد، اگر احتياط‌هاي مهم و جدي را انجام دهيد مي‌توانيد از بروز واكنش‌هاي آلرژيك شديد و تهديد كننده در او جلوگيري نماييد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، انجمن سلامت نمورس در آمريكا چندين راه كار را براي حفاظت از كودكان در اين زمينه ارائه كرده است.

به گزارش سايت اينترنتي هلت ديلي نيوز، كارشناسان اين انجمن توصيه مي‌كنند كه آوردن مغز خشكبار حساسيت زا را به خانه خود ممنوع كنيد و به شدت مراقب آغشته شدن مواد غذايي به اين خوردني‌ها باشيد. از دادن خوردني‌هايي كه خودتان تهيه و آماده نكرده‌ايد به كودكانتان خودداري كنيد و اگر آگاه نيستيد كه خوردني مزبور از چه موادي تهيه شده هرگز آن را به كودك خود ندهيد.

اگر به رستوران مي‌رويد حتما با تمام كاركنان آن درباره مشكل آلرژي كودكتان صحبت كنيد و مطمئن شويد كه غذاهاي آنها آغشته به اين مواد حساسيت زا نباشد. غذا يا ميان وعده مدرسه را خودتان براي فرزندتان آماده كنيد. معلم، پرسنل مدرسه و احيانا پرستار كودكتان را حتما در جريان آلرژي او قرار دهيد تا از هرگونه خطاي ممكن در مصرف خشكبار آلرژي زا جلوگيري كرده باشيد.