ازدواج های فامیلی سه برابر ازدواج های عادی منجر به بروز معلولیت در نوزادان می‌شود و این امر در شرایط کنونی 70 درصد ازدواج های فامیلی را در برمی گیرد.
به گزارش ایرنا، مینو رفیع، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، روز سه شنبه 13 تیر، در نشست خبری پیرامون عملکرد حوزه پیشگیری و فعالیت های جدید آن در سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان این مطلب افزود که بررسی ها نشان می‌دهد که 50 درصد معلولیت ها ناشی از اختلال ژنتیکی بوده و بیشترین آنها در زمینه ناشنوایی است. به گفته وی، نابینایی و عقب ماندگی ذهنی از دیگر معلولیت های مشاهده شده و شایع در کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که هم اکنون 177 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور دایر است و با اشاره به پر هزینه بودن آزمایش های ژنتیک افزود که این آزمایش ها برای افراد کم بضاعت، به ویژه زوج های جوان که با یکدیگر فامیل نیز هستند، رایگان خواهد بود.