در يك مطالعه جديد روي 1،3 ميليون مورد وضع حمل بين سالهاي 1994 تا 2008 ميلادي معلوم شد تعداد موارد سرطانهايي كه در طول مدت بارداري و يا بلافاصله پس از آن تشخيص داده مي‌شوند، 70 درصد افزايش يافته است.

به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، در اين مطالعه هيچ شواهدي مبني بر آسيب ديدن نوزادان در اين روند مشاهده نشده است. شايع‌ترين سرطان‌هايي كه در اين دوره تشخيص داده مي‌شوند شامل سرطان پوستي ملانوم، سرطان سينه،‌ تيروئيد و ساير سرطانهاي مربوط به غدد درون ريز و سرطانهاي مربوط به زنان هستند.

به گزارش پايگاه اينترنتي ديلي دوز، بر اساس اين مطالعه كه به سرپرستي متخصصان دانشگاه سيدني انجام گرفته و مشروح آن در مجله بين‌المللي زنان و مامايي (bjo6) منتشر شده، نرخ سرطانهاي مرتبط با بارداري در حال افزايش است و يكي از مهمترين توجيهات براي اين روند فزاينده، افزايش سن بارداري و مادر شدن در زنان است.

در بيانيه اين دانشگاه هم چنين تاكيد شده است كه بهبود تكنيك‌هاي تشخيص اين بيماري و افزايش تعامل با مراكز خدمات بهداشتي در طول مدت بارداري در تشخيص موارد بيشتري از سرطانهاي مرتبط با بارداري نقش داشته است.

اين مطالعه هم چنين نشان مي‌دهد كه سرطان در دوره بارداري به ميزان چشمگيري با افزايش نياز به سزارين، مرتبط است.