از منظر ايمني/ دکتر هومن بخشي/ جراح ارتوپد، استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
نقش ميز کار در بروز کمردرد

اگر کارمندي در طول روز مدام پشت ميز بنشيند و حالت بدني‌اش هم نادرست باشد، آسيب‌هاي جدي‌اي به بدن خود وارد مي‌کند. يکي از شايع‌ترين مشکلات پشت ميزنشينان، کمردرد است که در هر سني هم ممکن است شروع شود...

براي پيشگيري از اين کمردرد هنگام کار زياد به جلو خم نشويد. ارتفاع صندلي‌تان را طوري تنطيم کنيد که پشت ميز راحت بنشينيد و لازم نباشد براي انجام کارها کمر، شانه يا دست‌هايتان را در وضعيت نامناسبي قرار دهيد. کيف پول‌ يا هر جسمي ديگري که در جيب پشت شلوارتان است خارج کنيد تا به عصب سيا‌تيک‌تان فشار نيايد. نشستن طولاني‌مدت پشت ميز باعث انقباض عضلات ناحيه نشيمنگاه مي‌شوند اين اننقباض‌ها نيز مي‌توانند به کمر درد بينجامند. بنابراين به کارمندان توصيه مي‌کنم در طول ساعات کاري به طورمداوم پشت ميز ننشينند و هر 60-45 دقيقه يک بار بلند شوند در دفتر کار قدمي بزنند و کمي حرکات کششي انجام دهند

هفته نامه سلامت