پزشكان مي‌گويند به زودي مي‌توان براي درمان سرطان ريه از نشانه‌هاي ژنتيكي كه عوامل موثر در بروز اين بيماري هستند، كمك گرفت.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، متخصصان دانشگاه ملي سئول در كره جنوبي دو ژن را مشخص كرده‌اند كه مي‌توانند با هم تلفيق شده و يك ژن تركيبي را بوجود آورند كه منجر به بروز تومورهاي سرطاني در اين بيماران مي‌شوند.

به گزارش سايت اينترنتي پرايوت هلت، دكتر جئونگ - سون سئو در اين مطالعه خاطرنشان ساخت: ما متوجه شديم كه با مطالعه روي ساختار ژنتيكي افراد مي‌توانيم عوامل پنهاني را كه در بروز اين سرطان نقش دارند، شناسايي كرده و به روشهاي موثر براي درمان بيماران دست پيدا كنيم.

پزشكان مي‌گويند با وجودي كه سيگار يكي از عوامل بسيار مهم در بروز اين سرطان است اما با اين حال از هر چهار بيمار مبتلا به سرطان ريه يك نفر اساسا سيگاري نبوده و هرگز در طول عمر خود از دخانيات استفاده نكرده است.

طبق آمار مركز مطالعات سرطان انگليس، سرطان ريه دومين سرطان شايع در اين كشور است و سيگار 5 برابر بيشتر از تصادفات رانندگي، قتل و خودكشي در انگليس قرباني مي‌گيرد.

بنابراين گزارش، سرطان ريه يکي از اصلي‌ترين عوامل مرگ و مير در ميان سرطان‌هاي شناخته شده است و بيشترين ميزان مرگ و مير را در مقايسه با سرطان‌هاي سينه، پروستات و ساير سرطان‌هاي چندگانه دارد. متاسفانه چندين سال طول مي‌كشد تا نشانه‌هاي سرطان ريه خود را بروز دهند. لذا در بيشتر مواقع اين بيماري در مراحل بسيار پيشرفته تشخيص داده مي‌شود.

روش‌هاي تشخيص در اين بيماران بايد مرحله به مرحله انجام گيرد،اما در مرحله‌اي که سلول‌ها دچار تکثير و نامنظمي در تکثير مي‌شوند، هنوز نمي‌توان آن را تشخيص داد. وقتي سرطان ريه تشخيص داده مي‌شود که از نظر رشد به مرحله‌اي رسيده که در عکس سي تي اسکن قابل مشاهده است. روش‌هاي تشخيصي ديگر مثل بررسي خلط از نظر سلول‌هاي سرطاني، عکس سينه، سي‌ تي اسکن و در صورت نياز برونکوسکوپي و گرفتن نمونه از برونکوسکوپ از ديگر روش‌هاي تشخيص سرطان ريه هستند.