ایران صدا: در کم کاری تیروئید، سطح ترشح هورمون های تنظیم کننده ی سوخت و ساز ( متابولیسم ) بدن یا به عبارت دیگر، میزان مصرف چربی ها، پروتئین ها و کربوهیدرات ها، 15-40 درصد کاهش می یابد.

کارشناس/مهمان: آقاي دکتر محسن خوش نيت، فوق تخصص بيماري هاي غدد و متابوليسم,

هیپوتیروئیدسیم حالتی است که با پیشرفت کند کم کاری تیروئیدی مشخص می‌...
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=502984