سازمان جهاني بهداشت تاييد كرد:
بيش از60 درصد افغان‌ها به اختلالات رواني مبتلا هستند


مقامات بهداشتي افغانستان هشدار دادند: چند دهه جنگ، مشكلات اجتماعي و فقر موجب شده كه بيش از 60 درصد از افغان‌ها به اختلالات استرس و مشكلات بهداشت رواني مبتلا هستند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، سورايا دليل وزير بهداشت عمومي افغانستان در برنامه‌اي كه به مناسبت روز جهاني سلامت روان در كابل برگزار شد، تاكيد كرد: اين يك مشكل بزرگ و جدي است.

اين وضعيت به ويژه‌ در بخش‌هايي از كشور كه كاركنان بهداشتي دولت نمي‌توانند خدمات اوليه بهداشتي و درماني را به دليل اشغال طالبان به مردم برسانند، رقت انگيزتر و وخيم‌تر است.

اين مقام رسمي خاطرنشان كرد: فقر بيش از حد، عدم امنيت، تهاجم و درگيري و تبعيض جنسيتي فاكتورهاي اصلي هستند كه در بدتر كردن سلامت روان مردم در اين كشور نقش دارند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، سازمان جهاني بهداشت نيز تاييد كرده است كه بيش از 60 درصد افغان‌ها و عمدتا زنان به مشكلات رواني و اختلالات روحي مبتلا هستند. به علاوه كسري بودجه در بهداشت و سلامت موجب شده كه بسياري از اين بيماران هرگز به خدمات درماني دسترسي پيدا نكنند.