رئيس بيمارستان روانپزشكي روزبه گفت: بيمارستان روانپزشكي محافظت‌شده قضايي در كشور نداريم و بيمارستان‌هاي روانپزشكي نيز نمي‌توانند مشابه زندان عمل كنند.

مهدي تهراني‌‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس؛ در خصوص بيمارستان‌هاي روانپزشكي قضايي اظهار داشت: از مشكلاتي كه بيمارستان‌هاي روانپزشكي با آن مواجه هستند اين است كه افرادي كه جرمي مرتكب شده‌اند مشكلات روانپزشكي هم دارند و توسط مراجع قضايي به بيمارستان‌هاي روانپزشكي براي درمان ارجاع داده مي‌شوند.

وي افزود: اين كار از يك طرف هم نياز به حفاظت بيماران رواني دارد كه قطعاً بيمارستان‌هاي روانپزشكي با توجه به استانداردهايي كه دارند براي اين كار ساخته نشده‌اند كه بخواهند مشابه زندان عمل كنند لذا براي اين بيماران نيروهاي قضايي و انتظامي مجبورند در بيمارستان مأموراني بگذارند.

تهراني‌دوست تصريح كرد: همچنين بايد براي بيماران رواني مجرم متناسب با جرمي كه مرتكب شدند حفاظت فرق كند به طوري كه در مواردي دستبند و در مواردي زنجير پا در بخش‌ها قرار مي‌گيرد كه در عين حال شرايط خطرناكي براي بيماران دارد كه نياز به مراقبت خاصي دارند.

وي اضافه كرد: جنبه ديگر اين كار ظاهر غل و زنجير است كه اين بيماران در دست و پاي خود دارند و طبيعتاً هم براي بيماران و هم براي بيمارستان مشكل‌ساز خواهد شد.

تهراني‌دوست يادآور شد: اين موضوع براي بيماران و خانواده‌هاي آنها نيز نگراني‌هاي خاصي ايجاد مي‌كند و در عين حال براي مسئولان بيمارستان كه بايد مراقبت‌هاي خاصي از اين بيماران انجام دهند نيز نگراني وجود دارد.

وي گفت: از طرف ديگر اين موضوع نياز جامعه است چرا كه تنها كار مراجع قضايي براي روانه كردن بيماران رواني مجرم مي‌شناسد بيمارستان‌هاي روان پزشكي است لذا در بسياري‌هاي از كشورهاي دنيا بيمارستان‌هاي حفاظت شده روانپزشكي وجود دارد كه در عين حالي كه درمان را ارائه مي‌كنند شرايط حفاظت فيزيكي خاصي هم دارند.