محققان مي‌گويند مصرف قرص‌هاي ضدافسردگي در دوران بارداري احتمال سقط را افزايش مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه و طبق تحقيقي که در مجله Canadian medical association journal به چاپ رسيده است در شرايطي که پانزده درصد از زنان باردار به افسردگي مبتلا مي شوند، محققان دانشگاه مونترال و دانشگاه CHU سنت جاستين در کانادا پس از بررسي روي 5124 زن که بين ماه اول تا بيستم دچار سقط شده بودند و 50 هزار زني که بارداري را به اتمام رسانده بودند، اعلام کردند مصرف قرص‌هاي ضدافسردگي در 3 ماه نخست بارداري تا 68 درصد احتمال سقط را افزايش مي‌دهد. به گفته محققان توصيه مي‌شود پزشکاني که بيماراني در سنينباروري و باردار دارند که بايد در اوايل دوران بارداري با داروي ضد افسردگي درمان شوند، بهتر استکه از خطرها و مزاياي مصرف اين داروها بيماران خود را مطلع کنند. در ضمن بهتر است زنان باردار از مصرف قرص‌هاي ضدافسردگي رده ISRS به ويژه پاروکستين و وانلافاکسين و ترکيبات ديگر رده‌ها خودداري کنند.