روش های کنونی برای تشخیص زودهنگام سرطان در زنان، موثر نیست.
محققان علوم پزشکی اعلام کردند روش های کنونی که به صورت سالانه انجام می گیرد و شامل استفاده از سونوگرافی و آزمایش خون است، برای بیمار یابی سرطان تخمدان زنان موثر نیست و به این روش ها نمی توان این سرطان را در مراحل اولیه تشخیص داد.

محققان بر این باورند که باید روش جدیدی برای تشخیص سرطان تخمدان زنان در مراحل اولیه به کار گرفته شود.

سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول‌ها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می ‌دهند و این موضوع منجر به تسخیر، تخریب و فاسد شدن بافت‌های سالم می ‌شود.

بیش از صد نوع سرطان شناسایی شده است و این سرطان ها در هر قسمتی از بدن می تواند تظاهر پیدا كنند