ايرنا: دبير سمينار طب تسكيني براي پزشكان عمومي گفت: «بايد اين آموزش به پزشكان عمومي داده شود كه هنگامي كه يك بيمار سرطاني به علت درد به آنها مراجعه مي‌كند، او را به حال خود رها نكنند و به منظور تسكين درد او اصولي را به كار گيرند.»
دكتر مامك طهماسبي افزود: «آنچه بيماري سرطان را وحشتناك مي‌كند، دردهاي آن و رنج‌هاي ناشي از درد، تهوع و استفراغ و نيز دردهاي استخواني است در حالي كه از لحاظ طول عمر، يك بيمار مبتلا به نارسايي حاد قلبي هم ممكن است بيش از شش ماه زنده نماند اما مشكل او به اندازه سرطان وحشتناك نيست.»
اين فلوشيپ طب تسكيني است تصريح کرد: «يكي از مهمترين اهداف طب تسكيني اين است كه با بهبود و كنترل درد بيمار بتوان كيفيت زندگي او را ارتقا داد حتي اگر هيچ تاثيري در افزايش طول عمر بيمار نداشته باشد.» وي خاطر نشان کرد: «با پيروي از اصول طب تسكيني كه مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني است مي‌توان تا ?? درصد دردهاي بيماران مبتلا به بيماري‌هاي لاعلاج را كنترل كرد.»