هشدار كارشناسان سازمان ملل:
بيماران قلبي از سوختگي‌هاي ناشي از پرتو درماني‌ رنج مي‌برند


كارشناسان آژانس هسته‌اي سازمان ملل هشدار دادند كه بيماران در سراسر جهان به دليل آموزش نادرست پزشكان از سوختگي‌هاي ناشي از پرتو درماني رنج مي‌برند.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا به نقل از شبكه‌ خبري بي.‌بي.‌سي، در نشست متخصصان قلب در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در وين پايتخت اتريش در مورد شيوه‌هاي جلوگيري از سوختگي مطالعه و بررسي‌هايي صورت گرفته است.

اين متخصصان اظهار كردند كه بيماران قلبي در طول كاربرد روش آنژيوپلاستي كه عبور لوله‌اي از ميان رگ‌هاي خوني براي باز كردن عروق است، در معرض خطر قرار دارند.

اين شيوه و روش‌هاي ديگر از اين قبيل نيازمند كاربرد دايم اشعه‌ ايكس در هنگام كنترل روند درمان است.

اين امر منجر به قرار گرفتن در معرض پرتوها و تشعشعات در حدود 1000 برابر بيشتر از استاندارد مشخص شده براي اشعه‌ ايكس است.

استاد طب راديولوژي در دانشگاه تگزاس در اين رابطه خاطرنشان كرد كه اكثر متخصصان امراض قلبي به دليل عدم آگاهي از پيامدهاي اين امر آسيب‌هاي شديد و بسياري به بيماران وارد مي‌كنند.

هنوز هيچ آمار جهاني در مورد شمار اين قبيل سوختگي‌ها و آسيب‌ها وجود ندارد، اما در مورد ايالات متحده حداقل يك مورد در مورد به دادگاه‌هاي اين كشور ارايه مي‌شود.

هر ساله در حدود يك ميليون آنژيوپلاستي در سراسر جهان صورت مي‌گيرد