متخصصان علوم پزشكي اعلام كردند: سرطان تيروئيد در بيماراني كه در معرض تشعشع راديواكتيو قرار مي‌گيرند، شديدتر و وخيم‌تر مي‌شود.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌بر اساس نتايج يك تحقيق جديد بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد اگر در ابتداي بيماري در معرض تشعشعات ناشي از پرتو درماني قرار بگيرند بيماري آنها وخيم‌تر شده و پيامدهاي سرطان در آنها نسبت به ساير بيماران شديدتر و ناخوشايندتر است.

در اين مطالعات، محققان بيمارستان مونت سنياي در تورنتو روي 125 بيمار مبتلا به سرطان تيروئيد مطالعه كرده‌اند. اين افراد به دلايل مختلف مثلا در محيط كار، در فضاي آزاد و يا براي درمان آكنه يا برخي از بيماريهاي ديگر در معرض تشعشع قرار گرفته بودند. اين تماس با پرتوهاي راديواكتيو حداقل سه سال قبل از جراحي براي درمان سرطان تيروئيد صورت گرفته بود.

همچنين ميانگين سن اين بيماران در زماني كه پرتو درماني شده بودند 19 سال بوده است در حالي كه بيماري سرطان آنها حدودا در سن 28 سالگي تشخيص داده شده بود. اين بيماران تا 10 سال پس از تشخيص سرطان تحت نظر بودند.

پژوهشگران در پايان تحقيقات خود دريافتند: بيماران سرطاني كه در گذشته تحت پرتو درماني قرار گرفته بودند، دچار نوع وخيم‌تر سرطان تيروئيد مي‌شوند، احتمال بازگشت سرطان در آنها به مراتب بيشتر شده و همچنين احتمال مرگ آنها در مقايسه با افرادي كه تحت تشعشع نبوده‌اند، افزايش پيدا مي‌كند. به همين علت، اين بيماران به درمان جدي‌تر و بيشتر نيازمند مي‌شوند.