سلامتيران: مرداني كه به دليل عقيمي تحت درمان هستند، بيشتر سرطان بيضه مي‌گيرند.
به گزارش خبرگزاري رويترز نتايج تحقيقات دانشمندان مركز درماني ويل كرنل نشان مي‌دهد سرطان بيضه در مرداني كه به علت عقيم‌بودن تحت درمان هستند 20 برابر بيشتر از سايرين است. دانشمندان معتقدند بيماري عقيمي مردان و سرطان بيضه در بسياري از موارد منشا‡ مشترك دارند كه نهان بيضگي يكي از اين موارد است همچنين اين دانشمندان دريافتند كه افراد مبتلا به بيماري عدم نزول بيضه 3.18 درصد بيشتر از سايرين در خطر ابتلا به سرطان بيضه قرار داشتند.
اين دانشمندان معتقدند: عقيم بودن خود مي‌تواند نشانه بيماري‌هاي ديگري باشد كه ديابت، بيماري‌هاي تيروئيد و ديگر انواع سرطان نمونه‌هايي از آن هستند.