توصيه يك متخصص ارتوپد:
Boot كفشي مناسب براي افراد دچار لقي در مچ پايك متخصص ارتوپد به افرادي كه احساس لقي در مفصل مچ پا دارند، توصيه كرد:‌ به
منظور پيشگيري از پيچ‌خوردگي مكرر مچ پا در مسافتهاي طولاني از كفش boot يا
چكمه استفاده كنند.

دكتر سيد محسن سعادت‌جو در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري
دانشجويان ايران، با بيان اين كه برخي افراد به علت داشتن نواقص ديگري در زانو
و لگن بايد بنا به تشخيص متخصصان ارتوپد از كفش‌هاي بلند طبي استفاده كنند،
خاطرنشان كرد: افرادي كه داراي كف پاي صاف، انحراف مادرزادي در پا و انحراف
اكتسابي در انگشتان و يا اختلال عروقي و ديابت هستند بايد به پزشك مراجعه تا از
كفش‌هاي طبي مخصوص كه توسط ارتوپدها طراحي شده استفاده كنند.

اين متخصص با اشاره به كودكاني كه در حين راه رفتن به علت اختلالات مادرزادي و
بيماريهاي خاص و عضلاني دچار مشكل مي‌شوند، گفت: اين افراد ‌بايد از كفشهاي
مناسب ارتوپدي كه قبلا با قالب مخصوص ‌الگوبرداري و ساخته شده استفاده كنند.

دكتر سعادت‌جو كفش مناسب از جهت ارتوپدي را كفش راحت با ارتفاع پاشنه حداكثر
‌5/2 سانتيمتر دانست و تاكيد كرد: پنجه كفش بايد پهن باشد تا انگشتان پا به
طوركامل در آن قرار گيرد و به راحتي از آن خارج شود، لذا كفش‌هاي نوك تيز،
شمشيري و جلو تنگ براي هيچ سني مناسب نيست.

وي اعتقاد دارد كه پا قلب دوم است و كفش نامناسب آسايش و راحتي را از فرد سلب و
باعث ايجاد احساس ناراحتي در امور زندگي مي‌شود.