براساس نتايج يك تحقيق نقش عنصر روي بر نتيجه بارداري زنان باردار بررسي شد.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين تحقيق توسط حميرا حمايلي مهرباني دانشجوي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارائه شده است.در اين تحقيق آمده است: روي عنصري حياتي در متابوليسم پروتئين‌ها و اسيدهاي نوكلئيك است و نقش كاتاليزوري در ‌٢٠٠ آنزيم حياتي دارد، علاوه بر اين روي نقش مهمي بر نتيجه بارداري زنان باردار ايفا مي‌كند، با اين حال بررسي‌هاي متعدد در نواحي مختلف دنيا بيانگر دريافت كم غذايي روي در زنان باردار است، يعني حدود ‌٢/١ + ـ ‌٦/٩ ميلي‌گرم در روز، در حالي كه ميزان پيشنهادي مجاز روزانه براي زنان باردار ‌١٥ ميلي‌گرم در روز مي‌باشد.اين در حالي است كه برنامه تغذيه مادران كشورهاي در حال توسعه اغلب بر خطرات كم‌خوني ناشي از كمبود آهن متمركز شده، براساس نتايج اين تحقيق، مشكلات معدي ـ روده‌اي مادر، همگي باعث كاهش جذب روي مي‌گردد و بالطبع سطح روي سرم كاهش قابل توجهي مي‌يابد و در نتيجه كمبود روي مادر، قد و وزن و دور سر نوزادان اين مادران كمتر از نوزادان مادران سالم است.علاوه بر اين كمبود روي مسايل حين زايمان از جمله خونريزي بيشتر و طولاني‌تر را در پي دارد. در صورتي كه با تاييد تاثير مكمل روي مي‌توان از مشكلات زيادي پيشگيري كرد و اندازه‌هاي تن‌سنجي نوزادان را نيز بهبود بخشيد.