هیپرپلازی مادرزادی آدرنال

هیپرپلازی آدرنال مادرزادی Congenital Adrenal Hyperplasia خانواده‌ای از بیماری‌های اتوزومال مغلوب هستند که در اثر جهش در ژن‌های مربوط به آنزیم‌هایی که در مراحل بیوشیمیایی تولید کورتیزول از کلسترول دخالت دارند ایجاد می‌شود. فعالیت این آنزیم‌ها در غدد آدرنال انجام می‌شود.
این بیماری در 98 درصد موارد ناشی از نقص آنزیم 21-هیدروکسیلاز (21-OHD) است.

تولید بیش از حد آندروژن در مبتلایان باعث ظاهر شدن صفات مردانه (virilization) و از دست دادن نمک می‌شود. این بیماری به دو نوع کلاسیک و غیر کلاسیک (NC) تقسیم می‌شود. در نوع کلاسیک نقص آنزیمی شدیدتر است و باعث بروز علائم بیماری مانند مردانه شدن دستگاه تناسلی خارجی در دختران در بدو تولد می‌شود. نوع کلاسیک بیماری CAH را به دو نوع از دست‌دهنده نمک (salt-wasting یا SW) و بروز صفات مردانه به تنهایی (Simple virilizing یا SV ) تقسیم می‌کنند. نقص آنزیم 21 هیدروکسیلاز در مبتلایان به نوع غیر کلاسیک خفیف‌تر است و این افراد بعد از تولد با علائم بیماری همچون افزایش فعالیت آندروژن‌ها روبه‌رو می‌شوند. دختران مبتلا به این نوع CAH در بدو تولد صفات مردانه را نشان نمی‌دهند.

CYP21 ژن تولید کننده آنزیم 21-هیدروکسیلاز است که همراه با پسودو ژن (ژن کاذب) CPY21P در بازوی کوتاه کروموزم 6 (6p21.3) در لوکوس MHC در کنار ژن‌های HLA قرار دارند. CYP21 و CYP21P هر دو ده اگزون دارند و 98 درصد با یکدیگر تشابه دارند. نزدیک بودن و تشابه این دو ژن احتمال بروز جهش‌های ناشی از کراسینگ اور نامساوی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر بررسی ژنتیکی نقص های آنزیم 21-هیدروکسیلاز را مشکل می‌سازد اکثریت موتاسیون‌های این ژن به صورت حذف و تبدیل شدن (conversion) است.


http://geneticlab.ir/?Lang=fa&Page=3...icenceBodyView