محققان نيوزلندي در بررسي‌هاي اخير خود دريافته‌اند؛ كودكان خردسالي كه بيش از دو ساعت در روز تلويزيون تماشا مي‌كنند در سنين نوجواني با مشكل در دقت و توجه كردن مواجه مي‌شوند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارل اريك لندهويس محقق اين پروژه از دانشكده پزشكي دوندين در دانشگاه اوتاگو در اين باره به خبرگزاري رويتر گفت: ما نمي‌گوييم تلويزيون تماشا نكنيد، فقط مي‌خواهيم بگوييم زياد تلويزيون نبينيد.

در اين پژوهش، وي و دستيارانش بر روي يكهزار و37 دختر و پسري كه در سالهاي 1972 و 1973 متولد شده بودند، مطالعه كردند و مطالعات خود را روي اين گروه، از سن 5 سالگي اين كودكان تا 15 سالگي آنها ادامه دادند.


به طور متوسط كودكان وقتي بين سنين 5 تا 11 سال بودند، روزانه حدد دو ساعت تلويزيون تماشا مي‌كردند اما در سن 13 تا 15 سالگي در روزهاي غيرتعطيل 13/3 ساعت را به تماشاي تلويزيون سرگرم بودند.

اين محققان دريافتند: كودكاني كه در اوان كودكي بيش از دو ساعت در روز تلويزيون مي‌بينند، در دوران نوجواني و جواني دچار اختلال در دقت و توجه مي‌شوند.

اين محققان مي گويند؛ وقتي كودكان به تماشاي زياد تلويزيون عادت مي‌كنند، ديگر وضعيت‌هاي عادي زندگي مانند حضور در كلاسهاي درسي براي آنها كسالت آور و خسته كننده مي‌شود.


به علاوه اين احتمال وجود دارد كه تماشاي تلويزيون آن قدر وقت كودكان را اشغال مي‌كند كه مانع از انجام ساير فعاليت‌هاي موثر در افزايش مهارت‌هاي دقتي و تمركزي آنها مانند مطالعه و بازي كردن مي‌شود.