جام جم آنلاين: وزير بهداشت ايتاليا براي حفظ سلامت بيماران از پزشکان اين کشورخواست کراوات نزنند.

به گزارش واحد مرکزي خبر، "فروچو فاتسيو" وزير بهداشت ايتاليا گفت: کراوات بزرگترين کانون تجمع ميکروب و رشد باکتري ها در پوشاک انسان است و به همين علت پزشکان در بيمارستان ها نبايد با کراوات بيماران را معاينه کنند.

وي تاکيد کرد: از آنجايي که اين امر از نظر علمي به اثبات رسيده، در انگليس ، سال هاست که استفاده از کراوات در بيمارستان ها ممنوع شده است.

وي با اشاره به اين که تعداد کمي از استفاده کنندگان از کراوات آن را به طور مرتب مي شويند، گفت: غير بهداشتي بودن کراوات يکي از عوامل اصلي انتقال بيماري هاي عفوني و واگيردار است.

اين در حاليست که تعدادي از نشريات پرشمارگان ايتاليا، وزير بهداشت کشورشان را به علت آنچه ضديت وي با کراوات توصيف کردند، مورد انتقاد قرار داده اند.

وزير بهداشت ايتاليا در پاسخ به اين انتقاد که اگر زدن کراوات جايز نيست پس چرا خود شما کراوات مي زنيد، گفت: من تا 2 سال پيش که در هيات دولت نبودم از کراوات استفاده نمي کردم اما حالا که وزير هستم، مجبورم کراوات بزنم.