مشاور رئيس جمهوري:

۸۸ درصد جمعيت زنان كشور غير فعالندگروه اجتماعي ـ اعتقاد ما بر اين است كه حل مشكلات و معضلات مربوط به زنان در جامعه ما، جنس فرهنگي دارد، به عبارتي ديگر، تا زماني كه فرهنگ جامعه اصلاح نشود، ما شاهد وضع ايده آل و مطلوب در جامعه نخواهيم بود.
به گزارش خبرنگار ما، زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهوري و رئيس مركز امور مشاركت زنان در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب گفت: اصلاح فرهنگ بومي با ابزار و مكانيزمهاي فرهنگي ميسر است.
زهرا شجاعي در پاسخ به سؤالي در مورد موانع موجود براي اشتغال زنان گفت: وجود موانع و مشكلات زنان براي اشتغال ناشي از نوع نگرش و سليقه هاي شخصي كارفرمايان و مديران است. وي افزود: اصلاح نگرش را مي توان از طريق فعاليتهاي فرهنگي حل كرد.
مشاور رئيس جمهوري با اعلام اين كه از مجموعه زنان كشور ۸۸ درصد جمعيت زنان غير فعال هستند، گفت: از اين ۸۸ درصد، ۲۶‎/۵ درصد دانشجو و محصل، ۵۶‎/۷ درصد خانه دار، ۱‎/۸ درصد داراي درآمد بدون كار و ۵ درصد بقيه متفرقه هستند و جمعيت فعال زنان ما تنها ۱۲ درصد هستند.
همچنين دكتر شاكري در خصوص برگزاري دومين همايش توانمندسازي زنان كه در ۶ اسفند در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، گفت: اولين همايش با عنوان حقوق، بهداشت باروري برگزار شد و امسال با توجه به اينكه آمارها نشان مي دهد كه زنان متخصص و آماده به فعاليت روز به روز افزايش پيدا مي كنند، اين همايش به جايگاه اشتغال زنان و توسعه انساني خواهد پرداخت.