استرس عامل عفونت زنان


نتایج تحقیقات دانشمندان موسسه ملی رشد انسان و بهداشت کودک بتسدای مریلند حاکی است، افزایش استرسهای اجتماعی- روانی احتمال ابتلای زنان را به عفونت باکتریایی کانال زایمان افزایش می دهد.


به گزارش رویترز، این دانشمندان با 1 سال مطالعه برروی 3هزار و 614 زن 15 تا44 ساله که باردار نبوده وتحت آنتی بیوتیک درمانی طولانی قرار نداشتند و دارای سیستم ایمنی طبیعی بودند، دریافتند، احتمال ابتلا به باکتری کانال زایمان با سن، نژاد، درآمد، تعداد شستشوی کانال زایمانی، دفعات نزدیکی و مصرف قرصهای ضد بارداری هورمونی ارتباط دارد.
این دانشمندان همچنین دریافتند، افزایش استرس مربوط به باکتری کانال زایمان به مقدار 1 درجه موجب افزایش 1.15 برابر احتمال مثبت بودن عفونت کانال زایمان می شود.
نتایج تحقیقات این دانشمندان که در مجله زنان و زایمان منتشر شده، نشان داد، استرس موجب تغییر در سیستم ایمنی بدن و در نتیجه احتمال ابتلا به عفونت کانال زایمانی می شود.