دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: داروي تيروئيد براي كودكان كشنده است

پیام شما