دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: پخت نادرست، سبزيجات را مثل نوشابه‌هاي گازدار، خطرناك مي‌كند

پیام شما