آيا طناب‌بازي براي خانم‌ها مضر است؟ شنيده‌ام افتادگي و مشكلات زنانگي به همراه دارد