آیا آپارتمان‌نشینی موجب افزایش خطر «ام اس» می‌شود؟

با وجود آن که هنوز هم علل ابتلا به بیماری «ام اس» هنوز دقیقا مشخص نشده است، اما تاثیر فاکتورهای جغرافیایی و محیطی و آب‌و هوایی در این بیماری مورد...