1 نگاهي به اطراف بيندازيد، کوسن‌ها، روميزي‌ها، پادري‌ها، ليوان و فنجان‌هاي با رنگ گرم «قرمز، نارنجي، زرشکي و...» را جمع کنيد به جاي آنها از سبز روشن، آبي روشن، سفيد و فيروزه‌اي استفاده کنيد.
2 اگر...