سازمان ملل: ازدواج کودکان در حال افزايش است

«صندوق جمعيت سازمان ملل» مي‌گويد در دهه آينده هر سال 14 ميليون دختر کم‌سن?وسال ازدواج خواهند کرد و اين رقم ممکن است در سال‌هاي 2021 تا 2030 به 15...