سلام . من تقریبا از کودکی با بیماری وسواس درگیر هستم . الان 28 سالمه . حدودا 20 سال این بیماری با من بوده و چندین بار شدت گرفته که به دکتر مراجعه کردم ولی بعد از قطع کردن داروها ، دوباره کم کم بیشتر...