با سلام. امروز 16 دی هست و 23 تا 29 دی قراره برم مسافرت. دوم سوم بهمن قاعدتا باید پریود شم اما میترسم بدلیل تغییر آب و هوا پریودم زودتر شروع شه و بیفته تو مسافرتم.
میشه کسی راهنماییم کنه چطور ld...