با سلام
با سلام

بعد از مدتها به انجمن بازگشتم تا در مورد این انجمن خبری تازه رو ارائه کنم.
راستش رو بخواهید من سال قبل یه مقاله برای یکی از مجلات فرستادم. این مقاله با عنوان " نگاهي گذرا به...