مادر شما مبتلا به بيماري ايميون ترومبوسيتوپنيك پورپو را است. در اين بيماري پلاكت‌ها تخريب مي‌شوند و تخريب در اثر توليد آنتي‌بادي از نوع ايمونوگلوبين است كه عليه پلاكت‌ها عمل مي‌كند. بيماري، خودايمني...