با یائسگی ، خشکی واژن رخ می دهدو بدین ترتیب معاینه دردناکتر می شود. با این حال برای اینکه بررسی بهتری انجام گیرذ پیشنهاد می کنم حتما به پزشکتان مراجعه کنید. احتمالا عفونت واژن دارید فعلا می توانید از...